Άσκηση και καρδιακή ανεπάρκεια

Η άσκηση που προτείνεται είναι το περπάτημα, το χαλαρό τρέξιμο, το κολύμπι, το ποδήλατο, μυϊκή ενδυνάμωση με ελαφριά βαράκια, ή και το βάρος του σώματος και να γίνεται με την επίβλεψη ενός εξειδικευμένου γυμναστή, ο οποίος καθορίζει τα όρια και την ένταση της άσκησης εξατομικευμένα.

Άσκηση και καρδιακή ανεπάρκεια

Υπάρχουν τέσσερα λειτουργικά στάδια καρδιακής ανεπάρκειας ανάλογα με τα συμπτώματα των ασθενών (κατηγοριοποίηση κατά New York Heart Association). 

• Λειτουργικό στάδιο I, τα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας εμφανίζονται σε υψηλό επίπεδο άσκησης.
• Λειτουργικό στάδιο II τα συμπτώματα εμφανίζονται σε κανονικό επίπεδο άσκησης.
• Λειτουργικό στάδιο III τα συμπτώματα εμφανίζονται σε μικρή κόπωση.
• Λειτουργικό στάδιο IV τα συμπτώματα εμφανίζονται σε ηρεμία, έτσι που οι ασθενείς είναι αδύνατο να αυτοεξυπηρετηθούν.

 Οι ασθενείς με μετρίου βαθμού καρδιακή ανεπάρκεια θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ασκούνται, πάντα όμως μετά από συνεννόηση με το γιατρό. Η ικανότητα για άσκηση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια έχει αποδειχθεί ότι αυξάνεται έως και 30% μετά από κάποιο συστηματικό πρόγραμμα άσκησης, με συνέπεια να βελτιώνεται η αντοχή στη κόπωση καθώς επίσης και η ποιότητα ζωής.

Η άσκηση που προτείνεται είναι το περπάτημα, το χαλαρό τρέξιμο, το κολύμπι, το ποδήλατο, μυϊκή ενδυνάμωση με ελαφριά βαράκια, ή και το βάρος του σώματος και να γίνεται με την επίβλεψη ενός εξειδικευμένου γυμναστή, ο οποίος καθορίζει τα όρια και την ένταση της άσκησης εξατομικευμένα.

Άννα-Μαρία Τουβρά, Εργοφυσιολόγος PhD, MSc

 

 

Δημοφιλείς δραστηριότητες

Ελεύθερη Πτώση

Ελεύθερη Πτώση

Αφήσετε πίσω σας το αεροπλάνο και να πέστε στο κενό από τα 5, 10 ή ακόμα και 13 χιλιάδες πόδια. Η ελεύθερη πτώση είναι μία από τις συναρπαστικότερες εμπειρίες που μπορεί κανείς να ζήσει!

Παζλ συναρμολόγησης

Παζλ συναρμολόγησης

H επίλυση παζλ σε τακτική βάση έχει πολλά εκπαιδευτικά οφέλη και εξασκούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τα συν αρμολογούμενα παζλ ειδικά καλλιεργούν την συγκέντρωση και αφοσίωση στο στόχο, τη ψυχική αντοχή,